Internet Anthropologist Think Tank: Quran on FIRE, Islamic backlash

 • Search our BLOG


 • HOME
  Terrorist Names SEARCH:
  Loading

  Thursday, April 03, 2008

  Quran on FIRE, Islamic backlash


  من تصمیم گرفتم که قرآن را به آتش بزنم تا زمانیکه حکومت دیکتاتوری اسلامی ایران:

  1. متعهد به قوانین اعلام شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر نباشد
  2. اعدام ها را متوقف ننماید
  3. دانشجویان و مخالفان سیاسی را از زندان آزاد نکند
  4. عدالت و انصاف را به سیستم قضایی کشور و جامعه بازنگرداند

  من اعتقاد دارم، نافرمانی دینی راه حل ما برای نجات کشور از دست طبقه ملای اسلامی حاکم می باشد. آنها در حالی اسلام را دین صلح و آزادی معرفی می نمایند در حالیکه در واقع با این تعریف ریاکارانه بر مردم جفا می کنند.

  بنابراین تا زمانیکه این ریاکاری در ایران در جریان است، این آتش بر قرآن خواهد بود. پیشنهاد من این است که هر کسی در هر شهر و خیابانی قرآن ها را به آتش بکشند و در شهر رها کنند تا پیغام این مبارزه برای آزادی از حکومت دیکتاتوری اسلامی موجود، به همگان برسد.

  مجتهدین همیشه ساکت دین اسلام و آخوندهای سیاسی و ملایان، از این حرکت بشدت در هراس هستند چون این حکومت اسلامی را مردم انتخاب کردند و حال اگر مردم به آتش زدن قرآن بپردازند، در واقع پایه های این حکومت به لرزه در خواهد آمد.

  من این تاریخ را برای اعلام این خبر انتخاب کردم، به این دلیل که این ماه در تقویم اسلامی از ماه های مقدس می باشد، که حجاج برای زیارت به مکه می روند. بنابراین، با به آتش کشیدن قرآن در این ماه، این پیغام را به آخوندها که تمامی زندگیشان را با دورویی سپری می کنند، میدهم، که اگر اسلام برای ما ایرانیان، صلح، آرامش و خوشبختی به ارمغان نیاورده است بنابراین بر اساس منطق عقل، باید از شر آن خلاص شویم.

  همچنین من از شما شهروندان دنیا که شامل ایرانیان عزیز می باشد، تقاضامندم که این حرکت را پشتیبانی کنید.

  با تشکر
  If you can't read above Persian text, please click on following image then you will read above text in Persian regardless of your browser capability to support Persian or not.


  Hat tip Jawa
  SOURCE:

  Your opinion?

  Gerald

  .

  Labels: , , ,

  0 Comments:

  Post a Comment

  Subscribe to Post Comments [Atom]

  << Home